You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
فرش مسجد

فرش مسجد

فرش مسجدی

فرش مسجدی مناسب برای حسنیه ها و مساجد و هیئت ها و نماز خانه ادارات و شرکتها و مدارش و دیگر محیط های مشابه میباشد که این فرش ها با رنگ ها و طرح های مختلف و به صورت رل و در عرضهای  سفارشی بافته و عرضه میشود که سایز استاندارد این فرش ها با عرض یک متر میباشد.قیمت این فرشها به صورت متر مربع محاسبه میشود.و برای اجرای پروژه کارشناسان این بخش با برسی  فضای موجود و با محاسبه متراژ، این فرش ها را در سایز مورد نظر با عرض و طول مناسب بافته میشود و کنار هم قرار میگیرند و در نهایت فضای زیبا و در عین حال با کیفیت بالا را عرضه میشود.

لازم به ذکر است که در صورت سفارش مقدار متراژ مورد نظر را در قسمت تعداد وارد کنید و با تماس کارشناس های این بخش از خواب شاپ ، در نهایت پس از اتمام پروژه متراژ واقعی محاسبه میشود.


78,000تومان
فرش مسجدی امیر مدل NPO76A31 سریA فرش مسجدی و فرش سجاده ای امیر سری A با رنگ زمینه بنفش که داری طرح..
78,000تومان
78,000تومان
فرش مسجدی امیر مدل NPO76A31 سریE فرش مسجدی و فرش سجاده ای امیر سری L با رنگ زمینه سبز که داری طرح ..
78,000تومان
78,000تومان
فرش مسجدی امیر مدل NPO76A31 سریL فرش مسجدی و فرش سجاده ای امیر سری L با رنگ زمینه زرشکی که داری طر..
78,000تومان
78,000تومان
فرش مسجدی امیر مدل NPO76A32 سریC فرش مسجدی و فرش سجاده ای امیر سری C با رنگ زمینه کرم که داری طرح ..
78,000تومان
78,000تومان
فرش مسجدی امیر مدل NPO76A32 سریE فرش مسجدی و فرش سجاده ای امیر سری E با رنگ زمینه سبز که داری طرح ..
78,000تومان
78,000تومان
فرش مسجدی امیر مدل NPO76A32 سریL فرش مسجدی و فرش سجاده ای امیر سری L با رنگ زمینه زرشکی که داری طرح ..
78,000تومان
78,000تومان
فرش مسجدی امیر مدل NPO86A33 سریE فرش مسجدی و فرش سجاده ای امیر سری E با رنگ زمینه سبز که داری طرح ..
78,000تومان
78,000تومان
فرش مسجدی امیر مدل NPO86A33 سریG فرش مسجدی و فرش سجاده ای امیر سری G با رنگ زمینه قهوه ای که داری ..
78,000تومان
78,000تومان
فرش مسجدی امیر مدل NPO86A33 سریL فرش مسجدی و فرش سجاده ای امیر سری L با رنگ زمینه زرشکی که داری طر..
78,000تومان
78,000تومان
فرش مسجدی امیر مدل NPO86A34 سریA فرش مسجدی و فرش سجاده ای امیر سری A با رنگ زمینه بنفش که داری طرح..
78,000تومان
78,000تومان
فرش مسجدی امیر مدل NPO86A34 سریE فرش مسجدی و فرش سجاده ای امیر سری E با رنگ زمینه سبز که داری طرح ..
78,000تومان
78,000تومان
فرش مسجدی امیر مدل NPO86A34 سریL فرش مسجدی و فرش سجاده ای امیر سری L با رنگ زمینه زرشکی که داری طر..
78,000تومان