تشک رویا مدل بانل۵

تشک رویا مدل بانل۵

تشک بانل 5 , تشکی فنری است که دارای رویه نقش دوزی شده از جنس ژاکارد است . تشک بانل 5 تشکی نرم است و قابلیت ارتجاعی بالای دارد .تشک بانل 5  در گذشته با نام آرام توسط شرکت رویا نامیده میشد .


 تشک رویا مدل بانل۵  100*200

تشک رویا مدل بانل۵ 100*200

تشک بانل 5 , تشکی فنری است که دارای رویه نقش دوزی شده از جنس ژاکارد است . تشک بانل 5 تشکی نرم است و ..

516,000تومان

تشک رویا مدل بانل۵ +محافظ تشک 90*200

تشک رویا مدل بانل۵ +محافظ تشک 90*200

تشک بانل 5 , تشکی فنری است که دارای رویه نقش دوزی شده از جنس ژاکارد است . تشک بانل 5 تشکی نرم است و ..

500,000تومان

تشک رویا مدل بانل۵ 120*200

تشک رویا مدل بانل۵ 120*200

تشک بانل 5 , تشکی فنری است که دارای رویه نقش دوزی شده از جنس ژاکارد است . تشک بانل 5 تشکی نرم است و ..

619,000تومان

تشک رویا مدل بانل۵ 140*200

تشک رویا مدل بانل۵ 140*200

تشک بانل 5 , تشکی فنری است که دارای رویه نقش دوزی شده از جنس ژاکارد است . تشک بانل 5 تشکی نرم است و ..

723,000تومان

تشک رویا مدل بانل۵ 160*200

تشک رویا مدل بانل۵ 160*200

تشک بانل 5 , تشکی فنری است که دارای رویه نقش دوزی شده از جنس ژاکارد است . تشک بانل 5 تشکی نرم است و ..

825,000تومان

تشک رویا مدل بانل۵ 180*200

تشک رویا مدل بانل۵ 180*200

تشک بانل 5 , تشکی فنری است که دارای رویه نقش دوزی شده از جنس ژاکارد است . تشک بانل 5 تشکی نرم است و ..

920,000تومان

تشک رویا مدل بانل۵ 200*200

تشک رویا مدل بانل۵ 200*200

تشک بانل 5 , تشکی فنری است که دارای رویه نقش دوزی شده از جنس ژاکارد است . تشک بانل 5 تشکی نرم است و ..

1,030,000تومان

نمايش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)