بر اساس نوع تشک

تشکها بر اساس نوع به انواع مختلف تشکهای فنر متصل , فنر متصل , پد دار , مموری دار تقسیم میشوند .

آیتمی یافت نشد!