بر اساس نرمی سفتی

نرمی سفتی یک تشک از فاکتور ای مهم خرید یک تشک است ما تشک ها را تست میکنیم و بین 1 تا 7 درجه بندی میکنیم . 1 نرم و 7 خیلی سفت است .

تشک نرم : تشک های نرم جهت مصارف افراد جوان , هتلها و تشک اتاق دونفره پیشنهاد می شود .

تشک سفت : تشک های طبی و سفت بیشتر برای افراد مسن , جلوگیری از درد های ناحیه کمر مورد مصرف قرار می گیرند .

تشک متوسط : بیشترین مخاطب خرید تشک تشکهای با درجه نرمی - سفتی 4 تا 5 است . چرا که ایجاد کننده یک بستر خواب ایده آل برای افراد میانسال و جوان است .

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.