دسته بندی
سبد خرید

تشک طبی اونر

تشک طبی اونر مدل ارتوپدیکتشک اونر مدل ارتوپدیک تشکی طبی و دورو است که در یک سمت درجه سفتی آن 7 و در سمت دیگر تشک درجه سفتی آن 6 است و دارای پدویژه است .این تشک به کسانی که مشکل ستون فقرات دارند یا اینکه دوست دارند تشک آنها سفت باشد پیشنهاد می شود. ارتفاع این تشک 27 سانتیمتر و مدت ضمانت آن 7سال م..
8,833,000تومان
تشک طبی اونر مدل ارتوپدیکتشک اونر مدل ارتوپدیک تشکی طبی و دورو است که در یک سمت درجه سفتی آن 7 و در سمت دیگر تشک درجه سفتی آن 6 است و دارای پدویژه است .این تشک به کسانی که مشکل ستون فقرات دارند یا اینکه دوست دارند تشک آنها سفت باشد پیشنهاد می شود. ارتفاع این تشک 27 سانتیمتر و مدت ضمانت آن 7سال م..
10,648,000تومان
تشک طبی اونر مدل ارتوپدیکتشک اونر مدل ارتوپدیک تشکی طبی و دورو است که در یک سمت درجه سفتی آن 7 و در سمت دیگر تشک درجه سفتی آن 6 است و دارای پدویژه است .این تشک به کسانی که مشکل ستون فقرات دارند یا اینکه دوست دارند تشک آنها سفت باشد پیشنهاد می شود. ارتفاع این تشک 27 سانتیمتر و مدت ضمانت آن 7سال م..
12,463,000تومان
تشک طبی اونر مدل ارتوپدیکتشک اونر مدل ارتوپدیک تشکی طبی و دورو است که در یک سمت درجه سفتی آن 7 و در سمت دیگر تشک درجه سفتی آن 6 است و دارای پدویژه است .این تشک به کسانی که مشکل ستون فقرات دارند یا اینکه دوست دارند تشک آنها سفت باشد پیشنهاد می شود. ارتفاع این تشک 27 سانتیمتر و مدت ضمانت آن 7سال م..
16,698,000تومان
تشک طبی اونر مدل ارتوپدیکتشک اونر مدل ارتوپدیک تشکی طبی و دورو است که در یک سمت درجه سفتی آن 6 و در سمت دیگر تشک درجه سفتی آن 5 است و دارای پدویژه است .این تشک به کسانی که مشکل ستون فقرات دارند یا اینکه دوست دارند تشک آنها سفت باشد پیشنهاد می شود. ارتفاع این تشک 28 سانتیمتر و مدت ضمانت آن 7سال م..
18,392,000تومان
تشک طبی اونر مدل ارتوپدیکتشک اونر مدل ارتوپدیک تشکی طبی و دورو است که در یک سمت درجه سفتی آن 7 و در سمت دیگر تشک درجه سفتی آن 6 است و دارای پدویژه است .این تشک به کسانی که مشکل ستون فقرات دارند یا اینکه دوست دارند تشک آنها سفت باشد پیشنهاد می شود. ارتفاع این تشک 27 سانتیمتر و مدت ضمانت آن 7سال م..
17,847,500تومان
تشک طبی اونر مدل ارتوپدیکتشک اونر مدل ارتوپدیک تشکی طبی و دورو است که در یک سمت درجه سفتی آن 7 و در سمت دیگر تشک درجه سفتی آن 6 است و دارای پدویژه است .این تشک به کسانی که مشکل ستون فقرات دارند یا اینکه دوست دارند تشک آنها سفت باشد پیشنهاد می شود. ارتفاع این تشک 26 سانتیمتر و مدت ضمانت آن 7سال م..
7,986,000تومان
تشک طبی اونر مدل ارتوپدیکتشک اونر مدل ارتوپدیک تشکی طبی و دورو است که در یک سمت درجه سفتی آن 7 و در سمت دیگر تشک درجه سفتی آن 6 است و دارای پدویژه است .این تشک به کسانی که مشکل ستون فقرات دارند یا اینکه دوست دارند تشک آنها سفت باشد پیشنهاد می شود. ارتفاع این تشک 27 سانتیمتر و مدت ضمانت آن 7سال م..
17,666,000تومان
تشک طبی اونر مدل ارتوپدیکتشک اونر مدل ارتوپدیک تشکی طبی و دورو است که در یک سمت درجه سفتی آن 7 و در سمت دیگر تشک درجه سفتی آن 6 است و دارای پدویژه است .این تشک به کسانی که مشکل ستون فقرات دارند یا اینکه دوست دارند تشک آنها سفت باشد پیشنهاد می شود. ارتفاع این تشک 27 سانتیمتر و مدت ضمانت آن 7سال م..
18,755,000تومان
نمايش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)

تشکهای دسته طبی معمولا بدون فنر و با کاهش کلیه لرزشهای آزار دهنده ناحیه کمر به ایجاد یک بستر استاندارد خواب کمک میکند . ما این تشک را به کسانیکه تشک های بدون فنر با درجه سفتی - نرمی 6 یا هفت میپسندند توصیه میکنیم . این تشک با داشتن دو طرف رو به سفت و سفت به شما دو حالت از تشک های طبی ارتوپدیک را جهت خواب ایمن میدهد. . بنابر نیاز و وزن خود میتوانید از هر سمتی استفاده کنید .