دسته بندی
سبد خرید

تشک فنری خواب شاپ

تشک خواب شاپ مدل فنری دو نفره 200*140
-9 %
تشک خواب شاپ مدل فنری دو نفره 200*140تشک فنری خواب شاپ دارای درجه نرمی و سفتی حدود 1.5 می باشد و مناسب افرادی است که وزن کمی دارند و یا افراد نسبتا سنگین وزنی که دوست دارند تشک حالت فنری زیاد داشته باشد می تواند گزینه مناسبی باشد گرچه این تشک برای افراد سبک وزن مابین 40 الی 60 حالت فنری بسی..
5,722,080تومان 6,288,000تومان
تشک خواب شاپ مدل فنری دو نفره 200*160
-9 %
تشک خواب شاپ مدل فنری دو نفره 200*160تشک فنری خواب شاپ دارای درجه نرمی و سفتی حدود 1.5 می باشد و مناسب افرادی است که وزن کمی دارند و یا افراد نسبتا سنگین وزنی که دوست دارند تشک حالت فنری زیاد داشته باشد می تواند گزینه مناسبی باشد گرچه این تشک برای افراد سبک وزن مابین 40 الی 60 حالت فنری بسی..
6,333,600تومان 6,960,000تومان
تشک خواب شاپ مدل فنری دو نفره 200*180
-9 %
تشک خواب شاپ مدل فنری دو نفره 200*180تشک فنری خواب شاپ دارای درجه نرمی و سفتی حدود 1.5 می باشد و مناسب افرادی است که وزن کمی دارند و یا افراد نسبتا سنگین وزنی که دوست دارند تشک حالت فنری زیاد داشته باشد می تواند گزینه مناسبی باشد گرچه این تشک برای افراد سبک وزن مابین 40 الی 60 حالت فنری بسی..
7,371,000تومان 8,100,000تومان
تشک خواب شاپ مدل فنری دو نفره 200*200
-9 %
تشک خواب شاپ مدل فنری دو نفره 200*200تشک فنری خواب شاپ دارای درجه نرمی و سفتی حدود 1.5 می باشد و مناسب افرادی است که وزن کمی دارند و یا افراد نسبتا سنگین وزنی که دوست دارند تشک حالت فنری زیاد داشته باشد می تواند گزینه مناسبی باشد گرچه این تشک برای افراد سبک وزن مابین 40 الی 60 حالت فنری بسی..
9,249,240تومان 10,164,000تومان
تشک خواب شاپ مدل فنری یک نفره 200*100
-9 %
تشک خواب شاپ مدل فنری یک نفره 200*100تشک فنری خواب شاپ دارای درجه نرمی و سفتی حدود 1.5 می باشد و مناسب افرادی است که وزن کمی دارند و یا افراد نسبتا سنگین وزنی که دوست دارند تشک حالت فنری زیاد داشته باشد می تواند گزینه مناسبی باشد گرچه این تشک برای افراد سبک وزن مابین 40 الی 60 حالت فنری بسی..
4,313,400تومان 4,740,000تومان
تشک خواب شاپ مدل فنری یک نفره 200*120
-9 %
تشک خواب شاپ مدل فنری یک نفره 200*120تشک فنری خواب شاپ دارای درجه نرمی و سفتی حدود 1.5 می باشد و مناسب افرادی است که وزن کمی دارند و یا افراد نسبتا سنگین وزنی که دوست دارند تشک حالت فنری زیاد داشته باشد می تواند گزینه مناسبی باشد گرچه این تشک برای افراد سبک وزن مابین 40 الی 60 حالت فنری بسی..
4,750,200تومان 5,220,000تومان
تشک خواب شاپ مدل فنری یک نفره 200*90
-9 %
تشک خواب شاپ مدل فنری یک نفره 200*90تشک فنری خواب شاپ دارای درجه نرمی و سفتی حدود 1.5 می باشد و مناسب افرادی است که وزن کمی دارند و یا افراد نسبتا سنگین وزنی که دوست دارند تشک حالت فنری زیاد داشته باشد می تواند گزینه مناسبی باشد گرچه این تشک برای افراد سبک وزن مابین 40 الی 60 حالت فنری بسیا..
4,095,000تومان 4,500,000تومان
نمايش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)

تشک فنری خواب شاپ دارای درجه نرمی سفتی 1.5 میباشد که به معنای ارتجاعی و نرم بودن تشک است.
تشک فری خواب شاپ برای افراد با وزن مابین 40 تا 60 کیلوگرم حالت فنری خیلی کمی دارد و برای وزن های بیشتر حالت فنری بیشتری احساس میشود.
تشک فنری خواب شاپ داراری اسفنج تراکم 20 در قسمت بالایی و میانی تشک میباشد.
تشک فنری خواب شاپ به دلیل فنری بودن حالت ارتجاعی بیشتری دارد و برای افرادی که تشک نرم و ارتجاعی فنری میخواهند بسیار مناسب است.