https://khabshop.com/landings/discount/

نمایش شبکه:

روتختی پرنیان مدل P1

(0)
850,000تومان

پرنیان یکی از تولیدکنندگان مهم در زمینه روتختی است.پرنیان با استفاده از متریال درجه یک اقدام به تولی..

روتختی پرنیان مدل P10

(0)
850,000تومان

پرنیان یکی از تولیدکنندگان مهم در زمینه روتختی است.پرنیان با استفاده از متریال درجه یک اقدام به تولی..

روتختی پرنیان مدل P11

(0)
850,000تومان

پرنیان یکی از تولیدکنندگان مهم در زمینه روتختی است.پرنیان با استفاده از متریال درجه یک اقدام به تولی..

روتختی پرنیان مدل P12

(0)
850,000تومان

پرنیان یکی از تولیدکنندگان مهم در زمینه روتختی است.پرنیان با استفاده از متریال درجه یک اقدام به تولی..

روتختی پرنیان مدل P13

(0)
850,000تومان

پرنیان یکی از تولیدکنندگان مهم در زمینه روتختی است.پرنیان با استفاده از متریال درجه یک اقدام به تولی..

روتختی پرنیان مدل P14

(0)
850,000تومان

پرنیان یکی از تولیدکنندگان مهم در زمینه روتختی است.پرنیان با استفاده از متریال درجه یک اقدام به تولی..

روتختی پرنیان مدل P15

(0)
850,000تومان

پرنیان یکی از تولیدکنندگان مهم در زمینه روتختی است.پرنیان با استفاده از متریال درجه یک اقدام به تولی..

روتختی پرنیان مدل P16

(0)
850,000تومان

پرنیان یکی از تولیدکنندگان مهم در زمینه روتختی است.پرنیان با استفاده از متریال درجه یک اقدام به تولی..

روتختی پرنیان مدل P17

(0)
850,000تومان

پرنیان یکی از تولیدکنندگان مهم در زمینه روتختی است.پرنیان با استفاده از متریال درجه یک اقدام به تولی..

روتختی پرنیان مدل P18

(0)
850,000تومان

پرنیان یکی از تولیدکنندگان مهم در زمینه روتختی است.پرنیان با استفاده از متریال درجه یک اقدام به تولی..

روتختی پرنیان مدل P2

(0)
850,000تومان

پرنیان یکی از تولیدکنندگان مهم در زمینه روتختی است.پرنیان با استفاده از متریال درجه یک اقدام به تولی..

روتختی پرنیان مدل P20

(0)
850,000تومان

پرنیان یکی از تولیدکنندگان مهم در زمینه روتختی است.پرنیان با استفاده از متریال درجه یک اقدام به تولی..

روتختی پرنیان مدل P21

(0)
850,000تومان

پرنیان یکی از تولیدکنندگان مهم در زمینه روتختی است.پرنیان با استفاده از متریال درجه یک اقدام به تولی..

روتختی پرنیان مدل P24

(0)
850,000تومان

پرنیان یکی از تولیدکنندگان مهم در زمینه روتختی است.پرنیان با استفاده از متریال درجه یک اقدام به تولی..

روتختی پرنیان مدل P25

(0)
850,000تومان

پرنیان یکی از تولیدکنندگان مهم در زمینه روتختی است.پرنیان با استفاده از متریال درجه یک اقدام به تولی..

روتختی پرنیان مدل P26

(0)
850,000تومان

پرنیان یکی از تولیدکنندگان مهم در زمینه روتختی است.پرنیان با استفاده از متریال درجه یک اقدام به تولی..

روتختی پرنیان مدل P3

(0)
850,000تومان

پرنیان یکی از تولیدکنندگان مهم در زمینه روتختی است.پرنیان با استفاده از متریال درجه یک اقدام به تولی..

روتختی پرنیان مدل P4

(0)
850,000تومان

پرنیان یکی از تولیدکنندگان مهم در زمینه روتختی است.پرنیان با استفاده از متریال درجه یک اقدام به تولی..

روتختی پرنیان مدل P5

(0)
850,000تومان

پرنیان یکی از تولیدکنندگان مهم در زمینه روتختی است.پرنیان با استفاده از متریال درجه یک اقدام به تولی..

روتختی پرنیان مدل P6

(0)
850,000تومان

پرنیان یکی از تولیدکنندگان مهم در زمینه روتختی است.پرنیان با استفاده از متریال درجه یک اقدام به تولی..

نمايش 1 تا 20 از 26 (2 صفحه)

روتختی پرنیان

پرنیان یکی از تولیدکنندگان مهم در زمینه روتختی است.پرنیان با استفاده از متریال درجه یک اقدام به تولید روتختی های مد روز و ترند می کند.پرنیان با استفاده از پارچه های ساتن ترک و ایرانی در طرح های بسیار متنوع به تولید روتختی هایی در ابعاد دونفره و یک نفره مشغول است.ابعاد روتختی های یکنفره به طور استاندارد 160*220 است و روتختی در سایز دونفره به طور استاندارد 220*200 است.تعداد تکه های روتختی های دونفره و یکنفره متفاوت است و به شرح زیر است.

روتختی یکنفره4 تکه:

  • 1 عدد کاور بالش
  • یک عدد کاور کوسن
  • یک عدد ملحفه کشدوز فری سایز تشک
  • یک عدد روتختی لحاف دار

روتختی دونفره 6 تکه:

  • 2 عدد کاور بالش
  • 2 عدد کاور کوسن
  • یک عدد ملحفه کشدوز فری سایز تشک
  • یک عدد روتختی لحاف دار