دسته بندی
سبد خرید

مدل titan

تشک طبی فنری دنلپ مدل titan سایز 200*100
-10 %
تشک Titanتشک تیتان جز تشکهای فنری شرکت دنلپ می باشد که از بهترین مواد اولیه تولید شده است این تشک دورو می باشد که یکطرف آن نسبت به طرف دیگر سفت تر می باشد.قیمت ذکر شده مربوط به تشک است و قیمت باکس جدا محاسبه می شود.مشخصات فنی تشک تیتان:پارچه رویه گردبافت اسپشیال از الیاف ضد حساسیت..
4,923,000تومان 5,470,000تومان
تشک طبی فنری دنلپ مدل titan سایز 200*120
-10 %
تشک Titanتشک تیتان جز تشکهای فنری شرکت دنلپ می باشد که از بهترین مواد اولیه تولید شده است این تشک دورو می باشد که یکطرف آن نسبت به طرف دیگر سفت تر می باشد.قیمت ذکر شده مربوط به تشک است و قیمت باکس جدا محاسبه می شود.مشخصات فنی تشک تیتان:پارچه رویه گردبافت اسپشیال از الیاف ضد حساسیت..
5,688,000تومان 6,320,000تومان
تشک طبی فنری دنلپ مدل titan سایز 200*140
-10 %
تشک Titanتشک تیتان جز تشکهای فنری شرکت دنلپ می باشد که از بهترین مواد اولیه تولید شده است این تشک دورو می باشد که یکطرف آن نسبت به طرف دیگر سفت تر می باشد.قیمت ذکر شده مربوط به تشک است و قیمت باکس جدا محاسبه می شود.مشخصات فنی تشک تیتان:پارچه رویه گردبافت اسپشیال از الیاف ضد حساسیت..
6,624,000تومان 7,360,000تومان
تشک طبی فنری دنلپ مدل titan سایز 200*160
-10 %
تشک Titanتشک تیتان جز تشکهای فنری شرکت دنلپ می باشد که از بهترین مواد اولیه تولید شده است این تشک دورو می باشد که یکطرف آن نسبت به طرف دیگر سفت تر می باشد.قیمت ذکر شده مربوط به تشک است و قیمت باکس جدا محاسبه می شود.مشخصات فنی تشک تیتان:پارچه رویه گردبافت اسپشیال از الیاف ضد حساسیت..
7,560,000تومان 8,400,000تومان
تشک طبی فنری دنلپ مدل titan سایز 200*180
-10 %
تشک Titanتشک تیتان جز تشکهای فنری شرکت دنلپ می باشد که از بهترین مواد اولیه تولید شده است این تشک دورو می باشد که یکطرف آن نسبت به طرف دیگر سفت تر می باشد.قیمت ذکر شده مربوط به تشک است و قیمت باکس جدا محاسبه می شود.مشخصات فنی تشک تیتان:پارچه رویه گردبافت اسپشیال از الیاف ضد حساسیت..
8,496,000تومان 9,440,000تومان
تشک طبی فنری دنلپ مدل titan سایز 200*200
-10 %
تشک Titanتشک تیتان جز تشکهای فنری شرکت دنلپ می باشد که از بهترین مواد اولیه تولید شده است این تشک دورو می باشد که یکطرف آن نسبت به طرف دیگر سفت تر می باشد.قیمت ذکر شده مربوط به تشک است و قیمت باکس جدا محاسبه می شود.مشخصات فنی تشک تیتان:پارچه رویه گردبافت اسپشیال از الیاف ضد حساسیت..
10,188,000تومان 11,320,000تومان
تشک طبی فنری دنلپ مدل titan سایز 200*90
-10 %
تشک Titanتشک تیتان جز تشکهای فنری شرکت دنلپ می باشد که از بهترین مواد اولیه تولید شده است این تشک دورو می باشد که یکطرف آن نسبت به طرف دیگر سفت تر می باشد.قیمت ذکر شده مربوط به تشک است و قیمت باکس جدا محاسبه می شود.مشخصات فنی تشک تیتان:پارچه رویه گردبافت اسپشیال از الیاف ضد حساسیت..
4,248,000تومان 4,720,000تومان
نمايش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)

مشخصات فنی تشک تیتان:

  • پارچه رویه گردبافت اسپشیال از الیاف ضد حساسیت
  • یک طرف تشک: اسفنج دانسیته ۲۵ Kg 3 سانتی
  • فنر “میکرو بونل “با مفتول ۲٫۲ mm و دیواره تشک فوم دانسیته ۴۰ و ساپورتهای فوم تیغه ایی در وسط تشک
  • طرف دیگر تشک: اسفنج دانسیته ۲۰ Kg 3 سانتی
  • آستری، لائی ترموباند ضد حساسیت
  • ارتفاع تشک ۱+-۲6