دسته بندی
سبد خرید

لیست قیمت تشک خوشخواب , رویا , وگال , رویال , ویستر , برن

لیست قیمت آپدیت شرکت خوشخواب 1401
تشک های فنر متصل شرکت خوشخواب
عرض تشک 90 100 120 140 160 180 200
تشک کامفورت 2500000 2800000 3300000 3900000 4400000 5000000 5500000
تشک باراباس 3200000 3600000 4300000 5000000 5700000 6400000 7000000
تشک آناهیتا 3700000 4000000 5000000 5800000 6500000 7500000 8000000
تشک طبی فنری 4200000 4700000 5500000 6500000 7500000 8500000 9500000
تشک کلاسیک ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
تشک فرست کلاس ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
 • : 2 سال گارانتی - نرم - فنری معمولی - ارتفاع 19 سانتی
 • : 4 سال گارانتی - نسبتا نرم - فنری - ارتفاع 21 سانتی
 •  : 5 سال گارانتی - نسبتا نرم - طبی فنری -ارتفاع 24 سانتی
 • : 4 سال گارانتی - نسبتا نرم - طبی فنری - ارتفاع 24 سانتی
 • : 5 سال گارانتی - متوسط - فنر میکرو - ارتفاع 24 سانتی
 • : 5 سال گارانتی - متوسط - پد دار فنری - ارتفاع 29 سانتی

 

تشک های فنر منفصل شرکت خوشخواب
عرض تشک 90 100 120 140 160 180 200
تشک طبی پاکتی 4800000 5200000 6500000 7500000 8500000 9500000 11000000
تشک سوپر کلاس 5500000 6000000 7500000 8500000 10000000 11000000 12000000
تشک های کلاس 9500000 10500000 13000000 15000000 17000000 19000000 21000000
تشک سوپر استار 7500000 8500000 10000000 12000000 13000000 15000000 17000000
تشک ام بی ام 18000000 20000000 24000000 28000000 32000000 36000000 40000000
 • : 5 سال گارانتی - نسبتا سفت - فنر پاکتی - 24 سانتی
 • : 5 سال گارانتی - نسبتا سفت - فنر پاکتی - 25 سانتی
 • : 5 سال گارانتی - نرمی متوسط - فنر پاکتی - 25 سانتی
 • : 7 سال گارانتی - نسبتا نرم - فنر پاکتی با مموری - 30 سانتی
 • : 7 سال گارانتی - متوسط - فنر پاکتی دو لایه - 30 سانتی
 • : 7 سال گارانتی - متوسط - فنر پاکتی دو لایه مموری پارچه خاص - 37 سانتی

 

تشک های طبی شرکت خوشخواب
عرض تشک 90 100 120 140 160 180 200
تشک الینا 5500000 6000000 7500000 8500000 10000000 11000000 12000000
 • : 3 سال گارانتی - سفت - بدون فنر طبی - 22 سانتی

 

تشک های نوجوان و کودک خوشخواب
نوع تشک کودک نوجوان
تشک کامفورت 1300000 2000000
تشک طبی فنری 2200000 3500000
تشک سوپرکلاس - 4500000
 • تشک کامفورت : 2 سال گارانتی - نرم - فنری معمولی - ارتفاع 19 سانتی
 • تشک طبی فنری : 4 سال گارانتی - نسبتا نرم - طبی فنری - ارتفاع 24 سانتی
 • تشک سوپر کلاس : 5 سال گارانتی - نرمی متوسط - فنر پاکتی - 25 سانتی
لیست قیمت آپدیت تشک رویا 1401
قیمت تشک های فنر متصل رویا ( بونل )
عرض تشک 90 100 120 140 160 180 200
تشک بونل 5 2470000 2740000 3290000 3860000 4360000 4940000 5480000
تشک بونل 4 2880000 3200000 3860000 4480000 5120000 4290000 5760000
تشک بونل 3 3500000 3880000 4680000 5450000 6230000 7000000 7770000
تشک بونل 2 4010000 4450000 5350000 6250000 7150000 8030000 8910000
تشک بونل 1 4580000 5080000 6120000 7130000 8130000 9160000 10170000
 • : 3 سال گارانتی - نرم - فنری معمولی - ارتفاع 19 سانتی
 • : 4 سال گارانتی - نرم - فنری معمولی - ارتفاع 22 سانتی
 • : 5 سال گارانتی - نسبتا نرم - طبی فنری - ارتفاع 24 سانتی
 • : 5 سال گارانتی - متوسط - طبی فنری - ارتفاع 26 سانتی
 • : 6 سال گارانتی - متوسط نرمی - طبی فنری - ارتفاع 27 سانتی

 

قیمت تشک فنر منفصل رویا ( الترا )
عرض تشک 90 100 120 140 160 180 200
تشک الترا 5 4580000 5080000 6120000 7130000 8130000 9160000 10170000
تشک الترا 4 5040000 5600000 6740000 7850000 8980000 10090000 11200000
تشک الترا 3 5660000 6280000 7560000 8810000 10070000 11330000 12570000
تشک الترا 2 6480000 7200000 8650000 10090000 11530000 12970000 14400000
تشک الترا 1 7310000 8120000 9750000 11380000 13000000 14620000 16240000
 • : 5 سال گارانتی - نرم - فنری پاکتی - ارتفاع 22 سانتی
 • : 6 سال گارانتی - نرم - فنری پاکتی - ارتفاع 25 سانتی
 • : 7 سال گارانتی - متوسط - فنری پاکتی - ارتفاع 25 سانتی
 • : 8 سال گارانتی - متوسط - فنری پاکتی - ارتفاع 27 سانتی
 • : 8 سال گارانتی - متوسط - فنری پاکتی و سلولی - ارتفاع 30 سانتی

 

قیمت تشک طبی بدون فنر رویا ( مدیکال )
عرض تشک 90 100 120 140 160 180 200
تشک مدیکال 4 4370000 4850000 5840000 6790000 7780000 8750000 9710000
تشک مدیکال 3 4890000 5430000 6530000 7610000 8700000 9780000 10860000
تشک مدیکال 2 5620000 6240000 7490000 8750000 9990000 11240000 12480000
تشک مدیکال 1 7740000 8600000 10330000 12050000 13770000 15490000 17200000
 • : 4 سال گارانتی - متوسط - طبی اسفنجی - ارتفاع 20 سانتی
 • : 5 سال گارانتی - سفت - طبی ریباندی - ارتفاع 20 سانتی
 • : 5 سال گارانتی - رو به سفت - طبی اسفنجی - ارتفاع 20 سانتی
 • : 5 سال گارانتی - رو به سفت - طبی با فنر سلولی - ارتفاع 29 سانتی

 

قیمت تشک های لوکس تشک رویا
سایز تشک 90 100 120 140 160 180 200
الترا پلاس 11050000 12270000 14730000 17250000 19670000 22100000 24550000
مدیکال پلاس 11350000 12610000 15130000 17650000 20170000 22700000 25220000
 • : 9 سال گارانتی - متوسط نرمی - منفصل پاکتی  دولایه - ارتفاع 35 سانتی
 • : 6 سال گارانتی - طبی - اسفنجی cnc - ارتفاع 33 سانتی

 

قیمت تشک کودک نوجوان رویا
نوع تشک کودک نوجوان
تشک بونل 5 1250000 1970000
تشک بانل 2 ------ 3200000
تشک الترا 4 ------ 4030000

 

لیست قیمت آپدیت تشک مونسا 1401

لیست قیمت آپدیت اسفند 1401

قیمت تشک های فنر متصل مونسا ( سری فنر میکرو )
عرض تشک 90 100 120 140 160 180 200
تشک نوامکس 6000000 6700000 8000000 9400000 10700000 1200000 1340000
تشک آرمونی 7500000 8400000 10000000 11700000 13400000 15000000 16800000
تشک هرمس 11000000 12300000 14700000 17200000 19600000 22000000 24600000
تشک فرونیا 12000000 13400000 16000000 187700000 21400000 24000000 26800000

 

قیمت تشک های فنر منفصل مونسا ( سری پاکتی )
نوع تشک 90 100 120 140 160 180 200
تشک استرانگ کینگ 7000000 7800000 9400000 10900000 12500000 14000000 15600000
تشک اوشن بلو 9000000 10000000 12000000 1400000 16000000 18000000 20000000
تشک فونیکس پد 12300000 13700000 16400000 19200000 21900000 24600000 2700000
تشک سون اسکای 13900000 15500000 18600000 21700000 24800000 27800000 31000000
تشک مرفیوس سکرت 16800000 18700000 22400000 26200000 29900000 33600000 37400000
تشک بیانکو 15000000 16700000 20000000 23400000 26700000 30000000 33400000
تشک پاشا 18000000 20000000 24000000 28000000 32000000 36000000 40000000
تشک تراپی 22700000 25300000 30300000 35400000 40400000 45400000 50600000
تشک کالیپسو 28000000 31200000 37400000 43600000 49800000 56000000 62400000
تشک رومنس 35000000 38900000 46700000 54500000 62300000 7000000 77800000

 

قیمت تشک های طبی مدیکال مونسا
نوع تشک 90 100 120 140 160 180 200
تشک مدیکال 9600000 10700000 12800000 15000000 17100000 19200000 21400000
تشک سوپر مدیکال 11700000 13000000 15600000 18200000 20800000 23400000 26000000
تشک مموری مدیکال 15700000 17500000 21000000 24500000 28000000 31400000 35000000
تشک تمپا 17000000 18900000 22700000 26500000 30300000 34000000 37800000

 

لیست قیمت آپدیت تشک برن 1401
قیمت تشکهای فنر متصل برن
سایز عرض تشک 90 100 120 140 160 180 200
تشک امگا 7430000 ---- 9260000 10480000 11490000 124200000 151200000
تشک بامبو 18030000 ---- 24030000 28040000 32040000 36050000 40050000
تشک بلو اسکای 19520000 ---- 26030000 30360000 34700000 39040000 43370000
تشک راتا 5780000 ---- 7370000 8240000 91100000 9920000 11900000
تشک زئوس 7990000 ---- 9750000 1048000 11490000 12420000 15120000
تشک زوما 7540000 ---- 1005000 11730000 13400000 150800000 16960000
تشک کاسپرپلاس 10100000 ---- 13470000 15710000 17960000 20200000 25250000
تشک کاسپر صندوق 14000000 ---- 17370000 19610000 24100000 29150000 35460000
تشک لاکچری 10620000 ---- 14160000 16520000 18870000 21230000 265400000
تشک هیبرید 93900000 ---- 12520000 14610000 16700000 18790000 20870000
تشک ماکسی فرش 15230000 ---- 20310000 236900000 270800000 30460000 33840000

 

قیمت تشک های فنر منفصل ( فنر پاکتی  ) برن
عرض تشک 90 100 120 140 160 180 200
تشک ارگالایف پلاس 272200000 ---- 36290000 42330000 483500000 50580000 56200000
تشک اوتلست 2529000 ---- 33720000 39340000 44960000 55190000 68990000
تشک برلینا 14450000 ---- 19270000 22480000 25690000 28900000 32110000
تشک برلینا مموری 18560000 ---- 24750000 28040000 32040000 36050000 40050000
تشک دبل استایل ---- ---- ---- ---- 39590000 43500000 48340000
تشک فول مموری 18230000 ---- 23870000 27210000 30100000 33300000 36750000
تشک گلد پلاس 11720000 ---- 17120000 18260000 20020000 22350000 24340000
تشک گلدن برن 15160000 ---- 20210000 23580000 26950000 30310000 33680000
تشک هارد ارتوپدیک 20980000 ---- 27490000 28610000 34630000 37770000 41970000
تشک الیزابت 38040000 ----   59170000 67620000 76070000 84300000

 

قیمت تشکهای طبی ( ارتوپدیک ) برن - بدون فنر
سایز عرض تشک 90 100 120 140 160 180 200
تشک تری زد 14500000 ---- 18590000 21880000 24230000 26620000 29580000
تشک ارتوپدیک مموری 24840000 ---- 33120000 38630000 44150000 49670000 55190000

 

لیست قیمت آپدیت تشک دریک لند 1401

لیست قیمت اسفند 1401

قیمت تشک های فنر متصل دریم لند
سایز تشک 90 100 120 140 160 180 200
تشک بلو 3350 3690 4240 4890 5530 6040 6640
تشک گرین 4500 49500 5700 6600 7500 8250 9080
تشک پرپل 5300 5830 6740 7820 8900 9830 10810
تشک آووکادو 5420 5960 6920 8020 91200 10070 11080
تشک ارکید 5950 6550 7540 8690 9830 10810 11890
تشک اورتوپلاس 7300 8030 9250 10630 12000 13160 14480
تشک مارون 7740 8500 10830 11940 13050 14360 15800

 

قیمت تشک فنر منفصل دریم لند
سایز تشک 90 100 120 140 160 180 200
تشک آکوا 4410 4850 5660 6600 7540 8050 8860
تشک اوشن 5810 6390 7520 8770 10010 10830 11910
تشک لاوا 6040 6390 7850 9140 10430 11300 12430
تشک اسپیس 6640 7300 8560 9900 11230 12130 13330
تشک مایا 7700 8470 10940 12170 13400 14580 16040

 

قیمت تشک های طبی دریم لند
سایز تشک 90 100 120 140 160 180 200
لیلاک 5370 59100 69700 80900 92100 10300 11330
دست دوز 10270 ---- 14530 ---- 17860 19880 ----
ویولت 6370 7010 8260 9620 10980 12290 13520
مارین 7040 7740 9140 10610 12070 13450 14800

 

 

 

لیست قیمت آپدیت شرکت رویال 1401

لیست قیمت آپدیت 1401

قیمت تشک های فنر متصل رویال
  90 100 120 140 160 180 200
تشک سوپر فنری 1900   3000 3100 3200 3800  
تشک آسا فرم 2150   3300 3450 3550 4300  
تشک پرنس 2400   3650 3750 3850 4800  
تشک اسکای 2550   3900 4000 4150 5100  
تشک سوپر اسکای 3550   5400 5600 5750 7100  
تشک ریلکس 3900   5600 5900 6250 7800  
تشک سوپر لوکس 4500   7250 7700 8000 9000  

 

قیمت تشک های فنر منفصل رویال
عرض تشک 90 100 120 140 160 180 200
تشک کاسپین 5700   9350 9700 10000 11400  
تشک کامفورتر 6800   10050 11000 11550 13600  
تشک اسلیپ دریم 8400   13600 14100 14500 16800  

 

قیمت تشک های طبی بدون فنر رویال
عرض تشک 90 100 120 140 160 180 200
تشک آرامش 3100   4550 4780 4980 6200  
تشک پدیسان 4350   5900 6200 6500 8700  
تشک مدیفوم 4500   6450 6600 6900 9000  
تشک سوپر کلاس 4950   7600 7900 8250 9900  
تشک فرست کلاس 4850   7600 8000 8600 9700  
تشک رمانتیک 8900   14500 14900 15200 17800  

 

لیست قیمت آپدیت شرکت اونر 1401
قیمت تشکهای فنر متصل اونر
نوع تشک 90 100 120 140 160 180 200
تشک ایپک 3059   4100 4600 5320 6100 6700
تشک اسپرینگ مدیکال 3451   4500 4900 6000 6520 7300
تشک پدیک 4110   5700 6300 6700 8100 8990
تشک بامبو 4700   6200 7200 8300 9900 10360
تشک سوپر کالکشن 5740   7800 9100 10400 11700 13300
تشک تمپور 8960   11850 13400 15600 17700 19600
تشک انرژی پلاس 10215   13500 15500 17500 18100 20100
تشک 5 استار 15200 ---- 19900 23500 26800 30200 34500

 

قیمت تشکهای فنر منفصل اونر
نوع تشک 90 100 120 140 160 180 200
تشک بامبو P              
تشک کالکشن P              
تشک سوپر کلکشن P ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
تشک انرژی P              

 

قیمت تشک های طبی ارتوپدیک اونر
نوع تشک 90 100 120 140 160 180 200
تشک ارتوپدیک 4750 5800 6200 6880 8080 8900 9800
تشک آپلو 15200 ---- 19900 23500 26800 30200 34500

 

لیست قیمت آپدیت تشک ویستر 1401

لیست قیمت آپدیت 1401

قیمت تشک های فنر متصل ویستر
نوع تشک 90 100 120 140 160 180 200
تشک ویستا 24400 2744 3270 3800 4300 4800 ----
تشک ناژین 3400 3800 4500 5300 6094 6795 ----
تشک مارینا 4120 4570 5530 6400 7300 8200 ----
تشک جیوا 4940 5470 6600 7660 8700 9900 ----
تشک دکتر ویستر 7100 7900 9480 11000 12600 14200 ----
دکتر ویستر ارتوپدیک 7028 7740 9400 10950 12400 13960 ----

 

قیمت تشک های فنر منفصل ویستر
سایز تشک 90 100 120 140 160 180 200
تشک آوین نوین 65970 7530 8600 9857 11250 12800 ----
تشک کینگ ویستر 13400 14900 17900 20890 23800 26850 ----
تشک ویسکو ویستر 11010 12200 14700 17130 19500 22026 ----
تشک کرون ویستر 20450 22760 27300 31880 36400 41070 ----

 

قیمت تشک های طبی - بدون فنر ویستر
سایز تشک 90 100 120 140 160 180 200
تشک هوردا پدیک 51200 5700 6790 7920 9100 10200 ----
تشک ویسکو ویستر 10700 11900 14300 16600 19000 21400 ----

 

 

لیست قیمت آپدیت تشک داتیس 1401
قیمت تشکهای فنر متصل داتیس
سایز تشک 90 100 120 140 160 180 200
تشک اکسترا سافت 2800000 ---- 3800000 4200000 4800000 5400000 ----
تشک ریگاید 4100000 ---- 5400000 6400000 7500000 8300000 ----
تشک نشرال 5200000 ---- 8600000 8800000 9800000 10600000 ----
تشک المنت 5700000 ---- 9300000 9800000 11600000 11900000 ----
تشک بانجو پد 8200000 ---- 12800000 13900000 15100000 16100000 ----
تشک آلتین 5600000 ---- 7700000 9200000 10400000 11300000 ----
تشک مانیلا 4600000 ---- 5900000 6900000 8300000 8800000 ----
تشک میسافر 3700000 ---- 5000000 5600000 6600000 7500000 ----

 

قیمت تشکهای فنر منفصل داتیس
سایز تشک 90 100 120 140 160 180 200
تشک مموفرم 9100000 ---- 12200000 14300000 16400000 18200000 ----
تشک رابون 15600000 ---- 21000000 24300000 28100000 31300000 ----
تشک مارتلاتو 12200000 ---- 18800000 21100000 23300000 24900000 ----
تشک مارگاریتا 10500000 ---- 16800000 18200000 20100000 22400000 ----

 

قیمت تشک های طبی داتیس
سایز تشک 90 100 120 140 160 180 200
تشک ارگونومیک 6500000 ---- 10300000 11400000 12400000 13700000 ----
تشک مایا مدیکال 7100000 ---- 10300000 12100000 13400000 14700000 ----
تشک ویچ کرافت 22500000 ---- 27500000 35000000 42600000 44700000 ----
تشک لیمافورد 28600000 ---- 38700000 45000000 56000000 58800000 ----
تشک آلپاکا 48300000 ---- 64000000 70600000 91000000 94800000 ----

 

لیست قیمت آپدیت شرکت پارمیس 1401
تشک های فنر متصل پارمیس
سایز تشک 90 100 120 140 160 180 200
تشک ارتوپدیک 1 2500000 3080000 3700000 3900000 4450000 5000000 ----
تشک ارتوپدیک 3100000 3400000 4100000 4320000 4950000 5550000 ----
تشک الترا ارتوپدیک 3600000 4350000 5200000 5600000 6300000 7000000 ----
تشک هپی اسلیپ 3830000 4700000 5640000 5960000 6800000 7650000 ----
تشک دریم تاچ 4860000 5870000 7040000 7780000 8650000 9730000 ----
تشک نامبر 2 6300000 7000000 8400000 9300000 9800000 10800000 ----

 

تشک های فنر منفصل ( پاکتی ) پارمیس
سایز تشک 90 100 120 140 160 180 200
تشک نامبر 1 5800000 6450000 7750000 9050000 9600000 10800000 ----
تشک نامبر 3 7500000 8350000 10000000 11700000 12600000 13600000 ----

 

تشک های طبی - میدکال پارمیس
سایز تشک 90 100 120 140 160 180 200
تشک سیمپل 5500000 6000000 7000000 8800000 9500000 10700000 ----
تشک مدیکال 4300000 5100000 6200000 6800000 7700000 8600000 ----
تشک مدیکال 1 3750000 4560000 5470000 5830000 6670000 7500000 ----

 

لیست قیمت آپدیت شرکت رویال آسایش 1401
تشک های فنر متصل پیوسته رویال آسایش
سایز تشک 90 100 120 140 160 180 200
تشک آرا 1550000 ---- 2070000 2420000 2760000 3100000 ---
تشک آوا 1680000 ---- 2240000 2610000 2990000 3360000 ----
تشک آرامش 1730000 ---- 2310000 2700000 3080000 3460000 ----
تشک البرز 2180000 ---- 2910000 3390000 3880000 43600000 ----
تشک آیناز 2760000 ---- 3680000 4290000 4900000 5520000 ----
تشک ارمغان 3100000 ---- 4130000 4820000 5510000 6200000 ----
تشک آرمیتا 3200000 ---- 4260000 4970000 5680000 6400000 ----
تشک آرمیس 3240000 ---- 4320000 5040000 5760000 6480000 ----
تشک ریما 4260000 ---- 5680000 6620000 7570000 8520000 ----
تشک درا 7700000 ---- 10270000 11980000 13700000 15400000 ----

 

تشک های فنر منفصل رویال آسایش
سایز تشک 90 100 120 140 160 180 200
تشک نیکا 6320000 ---- 8420000 9820000 11220000 12630000 ----
تشک درا 7700000 ---- 10270000 11980000 13700000 15400000 ----

 

تشک های طبی مدیکال رویال آسایش
سایز تشک 90 100 120 140 160 180 200
تشک دنا 2900000 ---- 3867000 4510000 5155000 5800000 ----
تشک ایرسا 3600000 ---- 4800000 5600000 6400000 7200000 ----
تشک دیبا 3890000 ---- 5190000 6050000 6920000 7780000 ----
تشک دیانا 4790000 ---- 6390000 7450000 8510000 9580000 ----
تشک درسا 4750000 ---- 6340000 7390000 8450000 9500000 ----
تشک پریما 6550000 ---- 8740000 10190000 11650000 13100000 ----

 

لیست قیمت آپدیت تشک مهر آسا 1401
تشک های فنر متصل پیوسته مهر آسا
سایز تشک 90 100 120 140 160 180 200
تشک مهر آسا 3 4750000 ---- 6340000 7390000 8450000 9500000 ----
تشک مهر آسا 5 4650000 ---- 6200000 7230000 8270000 9300000 ----
تشک مهر آسا 7 3610000 ---- 4820000 5620000 6420000 7220000 ----
تشک مهر آسا 8 2910000 ---- 3880000 4530000 5180000 5820000 ----
تشک مهر آسا 9 2030000 ---- 2710000 3160000 3610000 4060000 ----

 

تشک های فنر منفصل مهر آسا
سایز تشک 90 100 120 140 160 180 200
تشک مهر آسا 1 8380000 ---- 11170000 13030000 14890000 16760000 ----
تشک مهر آسا 6 5200000 ---- 6930000 8080000 9240000 10400000 ----

 

تشک های طبی مدیکال مهر آسا
سایز تشک 90 100 120 140 160 180 200
تشک مهر آسا 2 8230000 ---- 10980000 12800000 14630000 16460000 ----
تشک مهر آسا 4 5160000 ---- 6890000 8030000 9180000 10320000 ----

 

لیست قیمت آپدیت شرکت رویال 1401

لیست قیمت آپدیت 1401

قیمت تشک های فنر متصل رویال
  90 100 120 140 160 180 200
تشک سوپر فنری 1900   3000 3100 3200 3800  
تشک آسا فرم 2150   3300 3450 3550 4300  
تشک پرنس 2400   3650 3750 3850 4800  
تشک اسکای 2550   3900 4000 4150 5100  
تشک سوپر اسکای 3550   5400 5600 5750 7100  
تشک ریلکس 3900   5600 5900 6250 7800  
تشک سوپر لوکس 4500   7250 7700 8000 9000  

 

قیمت تشک های فنر منفصل رویال
عرض تشک 90 100 120 140 160 180 200
تشک کاسپین 5700   9350 9700 10000 11400  
تشک کامفورتر 6800   10050 11000 11550 13600  
تشک اسلیپ دریم 8400   13600 14100 14500 16800  

 

قیمت تشک های طبی بدون فنر رویال
عرض تشک 90 100 120 140 160 180 200
تشک آرامش 3100   4550 4780 4980 6200  
تشک پدیسان 4350   5900 6200 6500 8700  
تشک مدیفوم 4500   6450 6600 6900 9000  
تشک سوپر کلاس 4950   7600 7900 8250 9900  
تشک فرست کلاس 4850   7600 8000 8600 9700  
تشک رمانتیک 8900   14500 14900 15200 17800  

 

لیست قیمت آپدیت شرکت رویال 1401

لیست قیمت آپدیت 1401

قیمت تشک های فنر متصل رویال
  90 100 120 140 160 180 200
تشک سوپر فنری 2600   3800 4000 4200 5200  
تشک آسا فرم 2800   4300 4600 4800 5600  
تشک پرنس 295000   45000 475000 5000 5900  
تشک اسکای 3100   4700 5000 5300 6300  
تشک سوپر اسکای 4150   6250 6600 6900 8300  
تشک ریلکس 4400   6500 6900 7250 8800  
تشک سوپر لوکس 5700   9200 9500 9900 11400  

 

قیمت تشک های فنر منفصل رویال
عرض تشک 90 100 120 140 160 180 200
تشک کاسپین 6850   10500 11000 11500 13700  
تشک کامفورتر 7850   12150 12750 13200 15700  
تشک اسلیپ دریم 9500   15000 15500 16500 18850  

 

قیمت تشک های طبی بدون فنر رویال
عرض تشک 90 100 120 140 160 180 200
تشک آرامش 3100   4550 4780 4980 6200  
تشک پدیسان 5200   7600 7800 8250 10400  
تشک مدیفوم 4850   6850 7150 7500 9700  
تشک سوپر کلاس 5700   9700 1000 10300 11400  
تشک فرست کلاس 4850   7600 8000 8600 9700  
تشک رمانتیک 9900   16000 16300 16850 19800  

 

برندهای معتبر تشک با گارانتی اصلی

فروش نقدی و اقساطی با بهترین شرایط - با چک

 

تاریخ آپدیت قیمت  2023 : نیمه اول سال 1402

میزان تخفیف : بین 5 تا 20 درصد بستگی به برند تشک دارد .

شرایط فروش : نقدی و اقساط

 

جهت هماهنگی خرید حضوری , و تخفیف  تماس بگیرید    02144039033 

جهت تخفیف لطفا تماس بگیرید

نام تشک

دانلود لیست قیمت تشک دانلود مشخصات فنی تشک لینک خرید تشک
لیست قیمت تشک خوشخواب -1402   -   دانلود   خرید تشک خوشخواب

لیست قیمت تشک رویا - 1402

  -   دانلود   خرید تشک رویا

لیست قیمت تشک ویستر - 1402

  -   دانلود   خرید تشک ویستر

لیست قیمت تشک برن - 1402

 -   دانلود   خرید تشک برن
لیست قیمت تشک میترا  -1402  -   دانلود   خرید تشک میترا
لیست قیمت تشک دنلپ 1402 -   دانلود   خرید تشک دنلپ
لیست قیمت تشک اونر - 1402  -   -   خرید تشک اونر
لیست قیمت تشک رویال - 1402  -   -   خرید تشک رویال
لیست قیمت تشک مونسا ترکیه 1402 -  دانلود   خرید تشک مونسا
لیست قیمت تشک رویال اصل  - 1402 -

 دانلود

  خرید تشک رویال 2020
لیست قیمت تشک داتیس1402 -  دانلود   خرید تشک داتیس
لیست قیمت تشک کلبک - 1402 -  -   خرید تشک کلبیک
لیست قیمت تشک بست - 1402 -  -   خرید تشک بست
لیست قیمت تشک رویال آسایش خرداد 1402  آپدیت در سایت  -   خرید تشک رویال آسایش
لیست قیمت تشک آدونیس 1402 -  -   خرید تشک آدونیس
لیست قیمت تشک پارمیس 1402  آپدیت در سایت  -   خرید تشک پارمیس
لیست قیمت تشک  - 2022 Piree Cardin  آپدیت در سایت  -   خرید تشک پیر کاردین
لیست قیمت تشک پلی تاپ -  - ناموجود
لیست قیمت تشک ایران خواب    تماس بگیرید  -   خرید تشک ایران خواب

 


کاتالوگ تشکهای ایرانی و خارجی

نام محصول دانلود کاتالوگ
کاتالوگ تشک خوشخواب  دانلود
کاتالوگ خواب شاپ  دانلود
کاتالوگ تشک بست  دانلود
کاتالوگ تشک کلبک  دانلود
کاتالوگ تشک مونسا  دانلود
کاتالوگ تشک پارمیس  دانلود

 

 • خواب شاپ دارای نماد الکترونیک از وزارت صنعت معدن تجارت  و نماد ساماندهی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میباشد .
 • تشک مارک استقبال و یاتاش ترکیه فعلا وارد نمیشود و تشکهای موجود در بازار اکثرا تقلبی هستند و مورد تایید خواب شاپ نیست . برند معتبر ترکیه ای , تشک برن و تشک مونسا در ایران با گارانتی و خدمات است که میتوانید در لیست قیمت ها مشاهده کنید .
 • تمام تشکهای معرفی شده با گارانتی اصلی ارائه میشود و اصالت جنس تضمین شده است
 

راهنمای سریع خرید تشک در چند گام ساده :

 1.  تصمیمتان را برای خرید تشک قطعی کنید .
 2.  سایز تشک را مشخص کنید .
 3.  بودجه ای را که برای خرید تشک در نظر دارید روشن کنید .
 4.  اگر دچار کمر درد هستید با پزشک خود مشورت کنید .
 5.  باتوجه به وزن و سلیقه خود میزان نرمی سفتی تشک را مشخص کنید .
 6.  از فروشگا ههای معتبر برای خرید تشک اقدام کنید .
 7.  خود را درگیر وسواس بیش از حد نکنید , مراقب فریب برخی از فروشندگان باشد .
 8.  سعی کنید از برندی تشک بخرید که دارای خدمات گسترده ای باشد . 
 9.  به ارتفاع و ظاهر تشک توجه کنید , اصولا هر چقدر ارتفاع تشک بیشتر باشد آن تشک کیفیت بالاتری نسبت به تشکهای با ارتفاع کمتر دارد .

پاسخ به سوالات متدوال هنگام خرید تشک :

 1. بهترین تشک برای خواب راحت چه نوع تشکی هست ؟
  شرکتهای مختلف تنوعی زیادی از مدلهای تشک را تولید میکنند . دلیل این امر تفاوت در سلیقه ها و عادت خواب خاص هر فرد است . بهترین تشک برای هر فرد متفاوت نسبت به فرد دیگر است . این امر به آیتم های , وزن , سن , عادت خواب , مشکلات کمر درد و ستون فقرات , بودجه بستگی دارد . برای اطلاعات بیشتر مقاله راهنمای خرید تشک را مطالعه بفرمایید .
 2. کدام مارک تشک بهتر است ؟
  هر برندی تشک های خاص خود را تولید میکند و مشتریان خود را دارد . نمیتوان برند خاصی را مطرح کرد . بعضی از مارکهای کیفیت متوسطی دارند و با بودجه متوسط میتوان تشک خود را انتخاب کرد . اما بعضی مارکها با کیفیت های تشک اروپایی تولید میکنند و طبعا قیمت بالاتری دارند . پیشنهاد میکنیم مقاله کدام مارک تشک بهتر است  را مشاهده کنید .
 3. برای دیسک کمر چه نوع تشکی مناسب است ؟
  تشک های طبی بهترین گزینه برای کسانی است که مشکلات کمر درد دارند . بهتر است بدانید در این نوع افراد اگر تشک فنری نرم باشد میتواند مشکل را مضاعف کند . اما تشک های طبی متفاوتی در سبد خرید مشتری وجود دارد . بعضی از مدلها کاملا سفتند و بعضی دیگر کمی نرم تر ... بهتر است مقاله چه نوع تشکی برای کمر درد خوب است را بخوانید .
 4. تشک دونفره فنر منفصل بهتر است یا متصل ؟
  اگر قصد خرید تشک طبی فنری را دارید باید بدانید که تشک های فنر منفصل به دلیل خاصیت کاهش لرزش و تقسیم فشار وزن بهتر هستند و با تکان خوردن فرد , شریک خواب متوجه نخواهد شد . باید بدانید که فنر متصل هایی هم با عنوان فنر متصل میکرو وارد بازار شدند که به دلیل ریز بودن فنرها خبری از لرزش نیست . همچنین مقاومت بیشتری را ایجاد کرده است .
 5. برای نگهداری تشک چه مواردی را رعایت کنیم ؟
  در مرحله اول پیشنهاد ما استفاده از محافظ تشک است . بعد سایر موارد مربوط به نگهداری تشک میشود . مثل تا نکردن تشک , روی تشک ایستاده قرار نگیرید , روی لبه های تشک نشینید , تشک را هر 6 ماه پشت و رو کنید , اجازه ندهید کودکان روی تشک بازی کنند .در صورت هر نوع خرابی به کارشناسان مجرب تشک خود را بسپارید یا به گارانتی تشک مراجعه کنید .

 

حمل و نقل رایگان
ارسال داخل شهر تهران و برای شهرستانها تا باربری تهران رایگان می باشد.
ضمانت برگشت کالا
7 روز ضمانت برگشت کالاهای غیر سفارشی و غیر بهداشتی
ضمانت اصل بودن کالا
خرید مطمئن کالای اورجینال
پرداخت در محل
پرداخت درمحل برای مشتریان تهران