دسته بندی
سبد خرید

تشک پارمیس

تشک طبی فنری پارمیس PARMIS مدل اولترا ارتوپدیک 200*120
-18 %
تشک طبی فنری پارمیس PARMIS مدل اولترا ارتوپدیک    پارچه تخت بافت نخ پنبه ضد حساسیت و آنتی باکتریال     الیاف هالو ۳۰۰ گرمی     پنبه دوزی شده با ۱.۵ سانتی متر اسفنج ۳۰ کیلو گرمی     ۴ سانتی متر پلی یورتان( اسفنج ) با دانسیته ۲۵ کیلو گرمی HR (نرم)  ..
6,750,000تومان 8,250,000تومان
تشک طبی فنری پارمیس PARMIS مدل اولترا ارتوپدیک 200*140
-20 %
تشک طبی فنری پارمیس PARMIS مدل اولترا ارتوپدیک    پارچه تخت بافت نخ پنبه ضد حساسیت و آنتی باکتریال     الیاف هالو ۳۰۰ گرمی     پنبه دوزی شده با ۱.۵ سانتی متر اسفنج ۳۰ کیلو گرمی     ۴ سانتی متر پلی یورتان( اسفنج ) با دانسیته ۲۵ کیلو گرمی HR (نرم)  ..
5,850,000تومان 7,350,000تومان
تشک طبی فنری پارمیس PARMIS مدل اولترا ارتوپدیک 200*160
-14 %
تشک طبی فنری پارمیس PARMIS مدل اولترا ارتوپدیک    پارچه تخت بافت نخ پنبه ضد حساسیت و آنتی باکتریال     الیاف هالو ۳۰۰ گرمی     پنبه دوزی شده با ۱.۵ سانتی متر اسفنج ۳۰ کیلو گرمی     ۴ سانتی متر پلی یورتان( اسفنج ) با دانسیته ۲۵ کیلو گرمی HR (نرم)  ..
9,045,000تومان 10,545,000تومان
تشک طبی فنری پارمیس PARMIS مدل اولترا ارتوپدیک 200*180
-13 %
تشک طبی فنری پارمیس PARMIS مدل اولترا ارتوپدیک    پارچه تخت بافت نخ پنبه ضد حساسیت و آنتی باکتریال     الیاف هالو ۳۰۰ گرمی     پنبه دوزی شده با ۱.۵ سانتی متر اسفنج ۳۰ کیلو گرمی     ۴ سانتی متر پلی یورتان( اسفنج ) با دانسیته ۲۵ کیلو گرمی HR (نرم)  ..
10,206,000تومان 11,706,000تومان
تشک طبی فنری پارمیس PARMIS مدل اولترا ارتوپدیک 200*90
-21 %
تشک طبی فنری پارمیس PARMIS مدل اولترا ارتوپدیک    پارچه تخت بافت نخ پنبه ضد حساسیت و آنتی باکتریال     الیاف هالو ۳۰۰ گرمی     پنبه دوزی شده با ۱.۵ سانتی متر اسفنج ۳۰ کیلو گرمی     ۴ سانتی متر پلی یورتان( اسفنج ) با دانسیته ۲۵ کیلو گرمی HR (نرم)  ..
5,670,000تومان 7,170,000تومان
تشک طبی فنری پارمیس PARMIS مدل هپی اسلیپ 200*120
-16 %
تشک طبی فنری پارمیس PARMIS مدل هپی اسلیپ    پارچه تخت بافت نخ پنبه ضد حساسیت و آنتی باکتریال     الیاف هالو ۳۰۰ گرمی     پنبه دوزی شده با ۱.۵ سانتی متر اسفنج ۳۰ کیلو گرمی     ۴ سانتی متر پلی یورتان( اسفنج ) با دانسیته ۲۵ کیلو گرمی HR (نرم)    ..
7,776,000تومان 9,276,000تومان
تشک طبی فنری پارمیس PARMIS مدل هپی اسلیپ 200*140
ناموجود
تشک طبی فنری پارمیس PARMIS مدل هپی اسلیپ    پارچه تخت بافت نخ پنبه ضد حساسیت و آنتی باکتریال     الیاف هالو ۳۰۰ گرمی     پنبه دوزی شده با ۱.۵ سانتی متر اسفنج ۳۰ کیلو گرمی     ۴ سانتی متر پلی یورتان( اسفنج ) با دانسیته ۲۵ کیلو گرمی HR (نرم)    ..
0تومان
تشک طبی فنری پارمیس PARMIS مدل هپی اسلیپ 200*160
-13 %
تشک طبی فنری پارمیس PARMIS مدل هپی اسلیپ    پارچه تخت بافت نخ پنبه ضد حساسیت و آنتی باکتریال     الیاف هالو ۳۰۰ گرمی     پنبه دوزی شده با ۱.۵ سانتی متر اسفنج ۳۰ کیلو گرمی     ۴ سانتی متر پلی یورتان( اسفنج ) با دانسیته ۲۵ کیلو گرمی HR (نرم)    ..
10,368,000تومان 11,868,000تومان
تشک طبی فنری پارمیس PARMIS مدل هپی اسلیپ 200*180
-11 %
تشک طبی فنری پارمیس PARMIS مدل هپی اسلیپ    پارچه تخت بافت نخ پنبه ضد حساسیت و آنتی باکتریال     الیاف هالو ۳۰۰ گرمی     پنبه دوزی شده با ۱.۵ سانتی متر اسفنج ۳۰ کیلو گرمی     ۴ سانتی متر پلی یورتان( اسفنج ) با دانسیته ۲۵ کیلو گرمی HR (نرم)    ..
11,664,000تومان 13,164,000تومان
تشک طبی فنری پارمیس PARMIS مدل هپی اسلیپ 200*90
-19 %
تشک طبی فنری پارمیس PARMIS مدل هپی اسلیپ    پارچه تخت بافت نخ پنبه ضد حساسیت و آنتی باکتریال     الیاف هالو ۳۰۰ گرمی     پنبه دوزی شده با ۱.۵ سانتی متر اسفنج ۳۰ کیلو گرمی     ۴ سانتی متر پلی یورتان( اسفنج ) با دانسیته ۲۵ کیلو گرمی HR (نرم)    ..
6,480,000تومان 7,980,000تومان
تشک طبی پارمیس PARMIS مدل یوروتاچ 200*120
-10 %
تشک یوروتاچ پارمیس    پارچه تخت بافت نخ پنبه ضد حساسیت و آنتی باکتریال     الیاف هالو ۳۰۰ گرمی     پنبه دوزی شده با ۳ سانتی متر اسفنج ۲۵ کیلو گرمی     ۶ سانتی متر پلی یورتان( اسفنج ) با دانسیته ۳۵ کیلو گرمی FH     ۲۰ سانتی متر ریباند( اسفنج ف..
13,432,000تومان 14,932,000تومان
تشک یوروتاچ پارمیس    پارچه تخت بافت نخ پنبه ضد حساسیت و آنتی باکتریال     الیاف هالو ۳۰۰ گرمی     پنبه دوزی شده با ۳ سانتی متر اسفنج ۲۵ کیلو گرمی     ۶ سانتی متر پلی یورتان( اسفنج ) با دانسیته ۳۵ کیلو گرمی FH     ۲۰ سانتی متر ریباند( اسفنج ف..
11,975,000تومان
نمايش 1 تا 12 از 70 (6 صفحه)